O kršenju autorskih prava, DMCA i sličnim stvarima

– Administratori ove web stranice ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za sadržaj na drugim WEB STRANICAMA.

– Pristup video sadržaju preko embedovanog koda ne predstavlja kršenje autorskih prava što je i potvrđeno presudom Sedmog apelacionog suda u slučaju myVidster (http://arstechnica.com/tech-policy/2012/08/mpaa-embedding-is-infringement-theory-rejected-by-court/)

– Sav video sadržaj koji možete gledati na OVOJ WEB STRANICI NIJE pohranjen na serveru OVE WEB STRANICE. Sav video sadržaj koji možete gledati na ovoj web stranici se već duže vremena nalazi na mnogim drugim WEB STRANICAMA kao i na serverima web stranica kao što su Openload.io, YouTube.com, Facebook.com, Dailymotion.com, gdje je dostupan za gledanje i/ili preuzimanje svakome ko ima pristup Internetu.

– Sav video sadržaj koji možete pronaći na ovoj web stranici, a koji je pohranjen na serverima drugih web-stranica, prilikom pohranjivanja na navedene servere prošao je sve procedure, preglede i provjere koje nalažu te iste web stranice i kao takav je dostupan za gledanje i/ili preuzimanje milionima posjetilaca tih i drugih web stranica.

– Administratori na ovu web stranicu indeksiraju sadržaj isključivo u formi tekstualne datoteke koja se potom pokreće u flash playeru (embedovanje). Dakle, ova web stranica indeksira sadržaj drugih web stranica.

– Ukoliko smatrate da su vaša autorska prava ugrožena, molimo vas da se obratite administratorima web stranica na čijim serverima se nalazi sporan video sadržaj a koji su odgovorni za sadržaj na tim istim serverima. Administratori OVE WEB STRANICE nemaju pristup serverima tih i drugih web stranica te zbog toga nismo u mogućnosti da brišemo, postavljamo, uređujemo ili da na neki drugi način manipulišemo sadržajem koji se nalazi na navedenim serverima.

– Administratori web stranica koji nude usluge pohranjivanja video sadržaja na servere tih web-stranica imaju obavezu da negdje na toj web-stranici postave link (poveznicu) do stranice za prijavu kršenja autorskih prava. Ukoliko ste odlučili da prijavite kršenje autorskih prava, idite na web-stranicu na čijem serveru se nalazi sporan video sadržaj, pronađite link do stranice za prijavu kršenja autorskih prava. U većini slučajeva to su linkovi naziva npr. “Report abuse”, “DMCA abuse”, “DMCA” i slično. Ukoliko ne možete pronaći takve ili slične linkove, onda administratore te web stranice možete kontaktirati preko linka npr. “Contact us”, “Contact”, broja telefona koji je naveden kao telefonski broj za kontakt ili e-mail adrese koja je navedena kao adresa za kontakt. Svaka web stranica tog tipa sigurno posjeduje bar nešto od navedenog. Takvi linkovi se obično nalaze u donjem dijelu web stranice tzv. “footer”.

– Ova web stranica je u skladu sa 17 U.S.C. § 512 i Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Pored toga, ispoštovani su i zakoni države na čijoj teritoriji se nalazi server OVE WEB STRANICE.

Ukoliko imate pitanja pišite nam na [email protected]